Wonen in een zorgappartement

Heeft u behoefte aan een woonomgeving waar u zorg kunt krijgen omdat u door een lichamelijke aandoening, langdurige verpleging en verzorging nodig hebt? Dan bieden wij u graag één van onze zorgappartementen aan. U huurt een zorgappartement en ontvangt zorg van de medewerkers van het Gasthuis.

De medewerkers van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen u de zorg bieden die u nodig heeft, zoals hulp bij de persoonlijke verzorging, medicatie, verpleegkundige zorg en huishoudelijke ondersteuning, uiteraard binnen de mogelijkheden van de zorg die geïndiceerd is. De zorg wordt geboden door kleine en vaste teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen met ervaring in de thuiszorg.

In samenspraak met u wordt afgesproken welke zorg zij u verlenen, wanneer en op welk tijdstip. Deze afspraken leggen zij vast in uw persoonlijk zorgplan. Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of de afspraken in het zorgplan nog goed aansluiten bij uw behoefte.

In ieder geval wordt de inhoud van uw zorgplan minimaal twee keer per jaar met u besproken, waarbij de gemaakte afspraken geëvalueerd worden en eventueel ook worden aangepast.

Welke zorg kunnen wij bieden?
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt:
A. Wonen met verpleging/verzorging
B. Wonen met zorg in de nabijheid.

Wanneer heeft u welke zorg nodig en met welke indicatie?

Wonen met verzorging en/of verpleging

Heeft u zorg nodig, bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging, het geven van injecties of andere verpleegkundige zorg? De zorg die u nodig hebt vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie, valt onder de ‘Wijkverpleging’ en daarmee onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en u betaalt geen eigen bijdrage. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij de wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in uw buurt of bij het wijkteam. Onze wijkverpleegkundige stelt vervolgens de indicatie. Wij bieden zorg in de gemeente Amersfoort in de postcodegebieden 3811 en 3826.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt ook contact opnemen met onze zorgbemiddelaar voor advies en ondersteuning: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

Wonen met zorg in de nabijheid

Met een indicatie voor Wlz (wet langdurige zorg) kunt u bij het Gasthuis kiezen voor:

  • Wonen met volledige zorg van het Gasthuis: Volledig Pakket Thuis (VPT).
    U betaalt een lage eigen bijdrage. Meer informatie over het VPT vindt u hier.
  • Wonen en zelf kiezen om bepaalde onderdelen van de zorg bij ons af te nemen; Modulair Pakket Thuis (MPT).
    Bijvoorbeeld: u ontvangt de zorg en verpleging van de medewerkers van het Gasthuis en u neemt deel aan de dagbehandeling van een andere zorgorganisatie. U betaalt een eigen bijdrage. Meer informatie over het MPT vindt u hier. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Wanneer u bij ons wilt wonen, kan dit uiteraard ook met een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf uw zorg bij het Gasthuis inkoopt. Meer informatie over het Pgb vindt u hier.

Clientondersteuning

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) . De ondersteuner kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Voor cliëntondersteuning in de Wlz kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE, Clientondersteuning Plus of Adviespunt Zorgbelang.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zorgbemiddelaar van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of 033-4345600. Samen kijken wij wat het beste bij u past!

Algemene voorwaarden zorg

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaan­bieder en zij regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is.  De algemene module vindt u hier, De module MPT en VPT vindt u hier. De module wijkverpleging vindt u hier.

Locaties

Locatie Davidshof

Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort
T. 033 – 421 65 00

Locatie Wervershof

Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort
T. 033 – 434 56 00

De zorg wordt geboden door kleine en professionele teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen met ervaring in de thuiszorg