Aanbevelingen en tips door bezoek van arbeidsinspectie

Op donderdag 27 juli hebben wij bezoek gehad van twee inspecteurs van De Nederlandse Arbeidsinspectie. Als organisatie waren wij ‘blind’ geselecteerd samen met ruim 50 andere Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg organisaties om deel te nemen aan een landelijke verkenning. Het doel van deze verkenning is om na te gaan wat bij werknemers de belangrijkste oorzaken van werkdruk, in- en extern ongewenst gedrag en/of fysieke belasting zijn, waardoor ze klachten krijgen en mogelijk ziek worden of uitstromen. Ook gaat de inspecteur na of mogelijke klachten besproken zijn en of vervolgens voldoende effectieve maatregelen zijn genomen om het risico (beter) te beheersen. Deze informatie wordt van alle organisaties samengevoegd en hierover wordt een rapport gepubliceerd.

Aan het eind van de dag hebben wij een korte terugkoppeling ontvangen van hun bevindingen.

 • In de gesprekken hebben de inspecteurs bevlogen en enthousiaste medewerkers gesproken. De inspecteurs hebben met collega’s van verschillende afdelingen gesproken.
 • De inspecteurs hebben een uitgebreide rondleiding gehad over locatie Wervershof.
 • Zij hebben gezien dat de werkdruk een belangrijk aandachtspunt is. Landelijk gezien is dit ook het geval. De (hoge)werkdruk is dus niet iets wat alleen bij PBG speelt.
 • We hebben ook advies ontvangen over de werving van personeel, namelijk dat het zinvol kan zijn om andere manieren van werving in te zetten die meer passend zijn bij de huidige generatie. Ditzelfde advies hebben zij ook uitgebracht over de manieren van communiceren: kijk of je iedereen bereikt en probeer het ook op andere manieren.

Blijf medewerkers vroegtijdig betrekken bij thema’s. Maak ze deelgenoot waar we in de organisatie mee bezig zijn. Mooie voorbeelden zijn genoemd als de werkgroepen van verzuim, overuren en pnil.

 • Fysieke belasting is een belangrijk aandachtspunt. PBG is zich er bewust van dat dit een belangrijk aandachtspunt is.
 • Ook kregen we een mooie tip: blijf actief gebruik maken van de kwaliteit binnen de organisatie.
  De inspecteurs gaven aan dat zij veel betrokkenheid en werkplezier hebben opgemerkt en dat deze in elkaars verlengde liggen.

Wat doen wij met deze aanbevelingen?
Alle adviezen nemen wij natuurlijk ter harte.

 • Het onderwerp ‘werkdruk’ is altijd een onderdeel van onze reguliere onderzoeken, zoals het MTO (medewerkerstevredenheids onderzoek) en in de RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie). We gaan wel kijken of we andere of meer vragen kunnen stellen om de signalen goed te beoordelen.
 • P&O kijkt naar onze boodschap als werkgever en hoe wij andere kanalen kunnen gebruiken. De werving van goed personeel is heel belangrijk bij de huidige personeelskrapte. Heb je ideeën, laat het weten aan Hanneke, Nathalie of Mirjam.
 • Voor de communicatie over de ontwikkelingen in de organisatie kijken we ook naar andere vormen dan alleen schriftelijk.
 • We hebben al een tijd onderbezetting op de uren van een ergocoach doordat er op DH geen is. We hopen snel iemand te vinden die als ergocoach naast Bea de Wit (WH) meer aandacht kan geven aan het voorkomen van fysieke belasting. Het is ook nodig dat deze collega’s voldoende ruimte hebben voor hun werk als ergocoach.

Publicatiedatum: 10 augustus 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!