Giften voor het Gasthuis

Door de wijze van financiering van de zorg in Nederland kunnen leuke extraatjes voor bewoners vaak niet uit het zorgbudget betaald worden. Voor extra activiteiten, iets gezelligs, hartverwarmends of opbeurends is extra geld nodig. We zijn blij met alle giften voor het Gasthuis. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft naast een zorgstichting en een erfgoedstichting een vriendenstichting opgericht. Hieronder leest u hoe u financieel kunt ondersteunen.

Giften voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Door de wijze van financiering van de zorg in Nederland kunnen leuke extraatjes voor bewoners vaak niet uit het zorgbudget betaald worden. Voor extra activiteiten, iets gezelligs, hartverwarmends of opbeurends is extra geld nodig. We zijn blij met alle giften voor het Gasthuis. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft naast een zorgstichting en een erfgoedstichting een vriendenstichting opgericht. Hieronder leest u hoe u financieel kunt ondersteunen.

Vriend worden of giften aan de Vriendenstichting

Met de giften aan de vriendenstichting worden extra’s voor bewoners mogelijk gemaakt. Op verschillende manieren zet de Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis zich vol overgave in voor extra voorzieningen voor de bewoners van het Gasthuis.

Bekijk onze projecten op www.vriendenpbg.nl/projecten en geef met een eenmalige machtiging uw financiële steun aan één van onze projecten. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL81ABNA0467215219 o.v.v. ‘vrienden PBG’. Uitgebreide informatie of vriend worden? > Ga naar de vrienden website.

Giften aan het Gasthuis

U heeft ook de mogelijkheid om het Gasthuis rechtstreeks te ondersteunen. Giften die ontvangen worden bij de zorgstichting, de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis, komen volledig ter beschikking aan de zorg. Mail naar info@pietersenbloklands.nl en we maken graag een afspraak met u om uw vragen met het bestuur van de stichting te beantwoorden. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL42BNGH0285045156 o.v.v. ‘Donatie tbv zorg, Gasthuis’. De zorgstichting is ANBI geregistreerd.

Giften voor Cultureel Erfgoed

De unieke historische achtergrond van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis brengt tevens belangrijke vraagstukken met zich mee als het gaat om het beheren, restaureren en het toegankelijk maken van het erfgoed. Hieronder leest u ook, als u daar specifiek belangstelling voor heeft, hoe u ons daarbij financieel kunt ondersteunen.

Graag brengen wij u in contact met de directie van de erfgoedstichting, de stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis – Cultureel Erfgoed. Komende jaren wordt een grote inspanning voorbereid om het papieren archief van het Gasthuis, dat vele eeuwen Amersfoortse geschiedenis bestrijkt, digitaal toegankelijk te maken. Giften en fondsen zijn hiervoor noodzakelijk. Via een mail naar info@pietersenbloklands.nl maken we graag een afspraak met u. U kunt uw donatie ook zelf overmaken naar IBAN NL53ABNA0437169391 o.v.v. ‘Donatie cultureel erfgoed Gasthuis’. Ook de erfgoedstichting is ANBI geregistreerd.

Uw donatie en schenking zijn fiscaal aftrekbaar

De  Stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 009116217.

De zorgstichting, het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 805689217.

De cultureel erfgoedstichting, het St. Pieters en Bloklands Gasthuis – Cultureel Erfgoed, is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven onder RSIN nummer 002980563.

Donaties en schenkingen aan elk van deze drie ANBI stichtingen zijn fiscaal aftrekbaar tot een door de belastingdienst vastgesteld minimum van 1% en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Uw donatie aan elk van deze drie stichtingen is geheel fiscaal aftrekbaar als u zich verplicht om jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, een vast bedrag te schenken van minimaal € 100,-. Dit is een ‘periodieke gift’ en kent geen drempelwerking zoals gewone giften.

We doen graag wat extra’s voor onze bewoners en ons cultureel erfgoed