PBG-Cultureel Erfgoed

De stichting beheert het cultureel erfgoed van het Pieters en Bloklands Gasthuis. Dit bestaat uit een aantal monumentale panden zijnde het monumentale Gasthuis op Davidshof 1, de Mannenzaal en de Kapel. Daarnaast beheert de stichting een collectie met historische objecten waaronder schilderijen, regentenborden en meubels.

Doelstelling van  St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Stichting Cultureel Erfgoed

1. Het in stand houden van het Cultureel Erfgoed dat bij de Stichting in eigendom is;
2. Zorgdragen voor een goede maatschappelijke aanwending van het Cultureel Erfgoed, en al hetgeen daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin.

Panden

Achter Davidshof
Achter Davidshof is in 1907 ontworpen door architect H. Kroes als modern gasthuiscomplex. Het pand staat op op de plek van het laatmiddeleeuwse Sint-Pietersgasthuis. Om te voorkomen dat het oude monumentale gebouw geheel moest worden gesloopt, draaide hij zijn ontwerp een kwartslag, zodat de voorgevel aan Achter Davidshof kwam te liggen.  Het pand kreeg een neorenaissance voorgevel, met natuurstenen banden en blokken. De door pilasters geflankeerde entree is bekroond met een barok fronton. Bovenop de trapgevels staan natuurstenen leeuwen. De twee zijvleugels van het U-vormige gebouw zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw gemoderniseerd.  In 2014 is het complex verbouwd tot een modern verpleegtehuis met 28 appartementen.

Kapel en Mannenzaal
De monumentale Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is één van de mooiste historische gebouwen van Amersfoort en daarmee een parel voor de stad. Het pand is zijn 22 bewaarde bedstedes uniek, zelfs voor Europa. Bij binnenkomst stapt de bezoeker terug in de tijd. De intieme Kapel uit 1390 met z’n prachtige boogramen werd tot begin 2014 gebruikt als kerk, maar is nu ingericht voor divers gebruik. De sfeervolle Mannenzaal, gebouwd in 1531, heeft nog de originele bedstedes, waardoor bezoekers een uniek beeld kunnen krijgen hoe de gastelingen hier gewoond hebben. Beide ruimtes bieden tegenwoordig onderdak aan vele bijzondere momenten. Zie voor meer informatie www.mannenzaal.nl

Cultuur Historische Verzameling

Door de eeuwen heen is een bijzondere erfgoedcollectie opgebouwd bestaande uit een aantal prachtige schilderijen, regentenborden, meubels en documenten.

Voor meer informatie over het cultureel erfgoed en de geschiedenis kijk op: Geschiedenis – St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Gegevens

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41188211
RSIN: 002980563
Adres: Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort

Directie

Ir. M. van Hoogevest is als directeur belast met de dagelijkse leiding
Mevrouw J.E. van de Bovenkamp – ondersteuning

Het bestuur

De heer drs. F.W. Huitema, voorzitter
De heer drs. J.J. Ammersdorffer
Mevrouw drs. P. Wilders-Links

Mevrouw J.E. van de Bovenkamp – ondersteuning
Mevrouw A. Kalteren – collectiebeheerder

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Downloads

> Jaarrekening Cultureel erfgoed (pdf bestand)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI: Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om
voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.
U kunt het standaardformulier publicatieplicht ANBI hier downloaden.
> ANBI formulier

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het cultureel erfgoed?
Neemt u dan contact op via vastgoedbeheer@pietersenbloklands.nl