Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel staan. De milieubelasting die het gevolg is van onze activiteiten willen wij zo veel mogelijk verminderen dan wel voorkomen.  

Green deal

In 2019 is de Green Deal “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst” getekend door onder meer VWS, ActiZ en andere brancheverenigingen, Milieuplatform Zorg en individuele zorgaanbieders. Inzet van de Green Deal is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers. De Green Deal sluit aan bij het klimaatakkoord, waarin ook zorgorganisaties afspreken de CO2-uitstoot te verminderen. 

Onderdeel van de Green Deal is het behalen van het certificaat Milieuthermometer Zorg.
Via de provincie Utrecht kan PBG deel uitmaken van de kenniscommunity. In deze community leren zorgorganisaties van elkaar, delen kennis en ervaringen en bespreken ontwikkelingen. Zo kan de verduurzaming een extra versnelling krijgen en hoeft niet ieder het wiel opnieuw uit te vinden. 

De Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: 

 1. Klimaatverandering: het terugdringen van CO2-uitstoot; 
 2. Zuinig zijn met grondstoffen: circulair werken; 
 3. Schoon water: medicijnresten uit het afvalwater 
 4. Een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers. 

Behalen certificaat Milieuthermometer zorg

 • Deze is voor en door de zorg ontwikkeld en in de praktijk bewezen; 
 • Deze wordt door zorginstellingen hoog gewaardeerd om de gestructureerde en stapsgewijze aanpak; 
 • De milieuzorgthermometer werkt met certificaten. Zo kun je bv. medewerkers maar ook steeds meer door zorgverzekeraars en financiers laten zien dat je goed bezig bent met duurzaamheid. Daarnaast worden de resultaten en prestaties onafhankelijk getoetst. 

De focus zal voor het jaar 2022/2023 liggen op: 

 • Constante monitoring energieverbruik; 
 • Afvalscheiding en -reductie; 
 • Duurzamere inkoop; 
 • Bewustwording personeel en bewoners. 

Deze aandachtspunten sluiten goed aan bij de 4 speerpunten van de Green Deal (medicijnresten uit afvalwater komt niet terug, omdat dit al goed geregeld is bij PBG).

Wat doen we al

PBG staat niet volledig aan het begin, er zijn al duurzame maatregelen doorgevoerd. Enkele voorbeelden van afgelopen tijd zijn:

 • Er is een nieuw energiecontract getekend waarbij we 100% groene energie, afkomstig van windmolens, gaan gebruiken;
 • Afvalscheiding voor glas, papier, GFT en gevaarlijke stoffen is grotendeels ingevoerd. Per januari 2023 wordt PD (Plastic en Drinkpakken en Glas) opgehaald door ‘afval goed geregeld’;
 • Kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen worden zo veel mogelijk duurzaam ingekocht;
 • De hoeveelheid voedselverspilling is door betere afstemming van de maaltijden afgelopen jaar fors verminderd. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact met ons op: info@pietersenbloklands.nl of 033-4345600.