Bewonerscommissie

Bewonerscommissie

In 2021 is de Bewonerscommissie van het Gasthuis gevormd. Volgens de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ dient een verhuurder die minimaal 25 woningen verhuurt zoals het Gasthuis), een bewonerscommissie in te stellen. De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is, om namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de verhuurder over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

De commissieleden dienen representatief te zijn voor de huurders. Binnen het Gasthuis hebben echter niet alle huurders de mogelijkheid om hun belangen te verwoorden. Om die reden is het begrip huurder verruimd door de contactpersoon/mantelzorger van de huurder zitting te kunnen laten nemen in de bewonerscommissie. Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende leden: Mieke Peels en Sienette Jipping.

Heeft u vragen over of voor de bewonerscommissie, neem dan contact op met het secretariaat van de Bewonerscommissie, José Vorstenbosch, e-mail: j.vorstenbosch@pietersenbloklands.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bewonerscommissie?
Neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris José Vorstenbosch: j.vorstenbosch@pietersenbloklands.nl