Missie & Visie

St. Pieters en Bloklands Gasthuis: in onze naam is de historie al af te lezen. Niet alleen in de naamgevers van de Stichting, maar ook in de toevoeging van gasthuis; een woord dat teruggaat naar de Middeleeuwen en verwijst naar een instelling waarin zieken en ouderen werden verzorgd en verpleegd.
De doelgroep is in alle eeuwen hetzelfde gebleven, maar de vorm verandert steeds een beetje, ook in onze tijd. Wonen, zorg en welbevinden is meer en meer op de voorgrond komen te staan.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt wonen, zorg en welzijn aan bewoners vanuit onze missie:

Individuele zorg met de warmte van het Gasthuis.

Onze kernwaarden zijn:

Warmte van het Gasthuis
Goede zorg
Verbinding
Leren

Goede zorg is relationele zorg; zorg die binnen de relatie met de cliënt inhoud krijgt, afgestemd op de individuele cliënt en op de mogelijkheden en middelen van de medewerker.
De basis voor goede zorg komt voort uit de dialoog en het aangaan van verbindingen tussen cliënt, zijn/haar naasten, medewerker en vrijwilliger.
Ons streven is dat, naast het ontvangen van goede zorg, cliënten en hun naasten zich thuis voelen, ervaren dat zij onderdeel zijn van een leefgemeenschap en zich uitgenodigd voelen om daarin een aandeel te leveren.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Gasthuis: secretariaat@pietersenbloklands.nl
of telefonisch 033 4345600.

Het is fijn wonen hier, de appartementen zijn ruim en het personeel neemt de tijd voor je