Kwaliteit vanuit samenwerking

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat voor kwaliteit. Wij willen in samenwerking met u en uw naasten goede en veilige zorg en comfort bieden. Goede zorg is afgestemd op de individuele cliënt en op de mogelijkheden van de medewerker en de middelen van de organisatie. De basis voor goede zorg komt voort uit de samenspraak en het aangaan van verbindingen tussen bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Waardenschild

Samen met medewerkers en andere betrokkenen van het Gasthuis zijn onze kernwaarden beschreven en van daaruit is ons Waardenschild ontwikkeld. Onze kernwaarden zijn: “Warmte van het Gasthuis, Goede zorg, Verbinding en Leren”. Ons doen en laten en het beleid wat we ontwikkelen, wordt tegen de lat van deze waarden gehouden. Het ondersteunt ons in de vraag: ‘doen wij de juiste dingen ook goed?’.

Kwaliteitsverslag

Zorgorganisaties zijn verplicht om vanuit een kwaliteitskader verpleeghuiszorg jaarlijks een kwaliteitsverslag aan te leveren. Dit jaarlijkse kwaliteitsverslag geeft inzage in de wijze waarop we met  kwaliteitsthema’s bezig zijn en welke resultaten we hebben bereikt.
Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskader op www.zorginstituutnederland.nl. 

Cliënttevredenheid

Op Zorgkaart Nederland kunnen mensen hun ervaring met ziekenhuizen, artsen en zorgorganisaties waarderen. Dit geldt uiteraard ook voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. We stimuleren cliënten en hun naasten om hun waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland wordt het Gasthuis op organisatieniveau over 2021 gewaardeerd met een 8.2. Jaarlijks vraagt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis naar de ervaringen van cliënten en hun naasten.

Kwaliteitskeurmerk

St. Pieters en Bloklands Gasthuis is vanaf 2008 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd door DNV GL. Het meest recente certificaat is in 2020 afgegeven (geldigheidstermijn is 3 jaar met jaarlijkse audits).
Met dit keurmerk tonen wij jaarlijks aan dat het Gasthuis:
– cliënten centraal stelt;
– goed georganiseerd is;
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
– betrouwbare resultaten presenteert;
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld.

Waardigheid en trots

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft deelgenomen aan het programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Waardigheid en trots, liefdevolle zorg aan ouderen. Dit programma is gestart om een extra boost te geven aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen waarvan de basiszorg op orde is. Deelname aan dit programma heeft het Gasthuis ondersteunt in het kwaliteitsdenken. Eén van de resultaten is dat wij jaarlijks in samenwerking met de Cliëntenraad een tevredenheidsonderzoek samenstellen, afgestemd op de actuele thema’s in de organisatie.

Vergeet-mij-niet 

Op locatie Davidshof prijkt een Vergeet-mij-niet op een van de glazen voordeuren. De Alzheimer Stichting reikt de solidariteitssticker uit aan organisaties die actief bijdragen aan meer begrip voor mensen met dementie en hun naasten.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg en/of de diensten die wij bieden. Wij doen er alles aan om samen met u uw onvrede of klacht tot wederzijdse tevredenheid op te lossen. Meer informatie kunt u vinden in de Klachtenbrochure voor cliënten.

Het Gasthuis gebruikt nieuwe inkoopvoorwaarden

De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben in samenwerking met NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon nieuwe inkoopvoorwaarden gemaakt. Het St Pieters en Bloklands Gasthuis gebruikt deze nieuwe voorwaarden voor de inkoop van producten en diensten. De nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn een update van de voorwaarden die in 2014 zijn opgesteld. Voor inkoopcontracten verwijzen wij naar de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, Intrakoop, IAZ en Santeon op  21 februari 2017 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017.

De zorg wordt geboden door kleine en vaste teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden met ervaring in de thuiszorg