Publicaties PBG

Hieronder vindt u publicaties van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis of publicaties met betrekking tot het Gasthuis.

Bestuursverslag 2021

Het jaar 2021 is een onrustig jaar geweest voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Vanuit de goede traditie van gastvrijheid is wonen, welzijn en zorg geboden op een niveau en een wijze waar we trots op zijn. Lang leek het er op dat het coronavirus aan onze deur voorbij ging. We namen strenge maatregelen ter voorkoming van besmettingen en pasten deze zeer strikt toe. Van tijd tot tijd was er sprake van enkele besmettingen onder bewoners. Door de maatregelen en goede zorg hebben deze uitbraken niet geleid tot het overlijden van bewoners zoals elders in het land aan het begin van de pandemie. Onder personeel en vrijwilligers hadden we wel te kampen met besmettingen.

Door afwezigheid vanwege besmetting van personeel werd er op gezette tijden flinke druk uitgeoefend op het rond krijgen van de roosters. De geplande zorgprocessen zijn uitgevoerd. Zij het dat door de coronamaatregelen bepaalde activiteiten niet konden plaatsvinden, bezoek uit de huiskamers werd geweerd en de zorg in een aantal gevallen op een ander tijdstip of door een andere zorgmedewerker werd geleverd. Beleidsvoornemens voor 2021 zijn opgepakt en het merendeel ook uitgevoerd in dat jaar. Zo is de meerjarenstrategie vastgesteld, is de exploitatie financieel gezond gehouden, zijn een aantal
processen verbeterd en zijn de huurovereenkomsten duidelijker beschreven. Ook is in het verslagjaar de Bewonerscommissie ingesteld die de belangen van de huurders vertegenwoordigt.

De kracht van St. Pieters en Bloklands Gasthuis ligt in de kleinschalige opzet van de zorg- en dienstverlening. Wij kunnen daardoor snel inspelen op veranderingen die de omgeving ons vraagt. In de loop van 2021 hebben wij onze bekendheid vergroot o.a. door intensieve wervingscampagnes voor personeel en is de interne en externe communicatie eigentijds ingericht. Medewerkers, vrijwilligers en vrienden hebben op inspirerende wijze bijgedragen aan de gastvrije en waardige zorg voor al onze bewoners. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken.

Klik hier om het bestuursverslag 2021 te downloaden

Onze nieuwsbrief: De Verbinding

De Verbinding is een nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, vrijwilligers, medewerkers en andere belanghebbenden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De nieuwsbrief wordt samengesteld en in eigen beheer uitgegeven door een redactie die bestaat uit medewerkers van het Gasthuis.

Voor de meest actuele Verbinding klik hier

De zorg wordt geboden door kleine en vaste teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden met ervaring in de thuiszorg