Publicaties PBG

Hieronder vindt u publicaties van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis of publicaties met betrekking tot het Gasthuis.

Jaarverantwoording 2023 en ANBI formulier 2023

In de jaarverantwoording 2023 treft u het jaarverslag en de jaarrekening van St. Pieters en Bloklands Gasthuis over 2022. Ook is ingesloten de statutaire regeling resultaatbestemming, de nevenvestigingen en de controle verklaring van de onafhankelijke accountant.
Klik hier om te jaarverantwoording 2023 te openen
Klik hier voor het ANBI formulier 2023

Bestuursverslag 2023

Het bestuursverslag 2023 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) wordt gepubliceerd inclusief de jaarrekening. Via het bestuursverslag wordt tevens voldaan aan de verantwoordingsverplichtingen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De jaarrekening is opgesteld volgens de Wet toetreding zorgaanbieders.
Klik hier om het bestuursverslag te lezen
Klik hier om de jaarrekening te lezen

Kwaliteitsverslag 2023

In dit kwaliteitsverslag laten we graag zien hoe in 2023 is gewerkt aan de kwaliteit van zorg voor alle bewoners van het St. Pieters Bloklands Gasthuis. Met dit verslag geven wij inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen waar wij als het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in 2023 aan gewerkt hebben. Het verslag geldt voor beide locaties en geldt voor de (intensieve) verpleegzorg (Zorg Thuis) en dementiezorg (Kleinschalig wonen).
Klik hier om het jaarverslag te lezen

Visie op Toezicht 

De Visie op Toezicht is opgesteld tijdens twee werksessies van de Raad van Toezicht. Publicatie: maart 2023
Klik hier om de Visie op Toezicht te lezen

Jaarplan 2023

In het jaarplan zetten we externe ontwikkelingen, onze lange termijnstrategie en onze plannen voor 2023 in perspectief. In de loop van de 2023 zal de huidige meerjarenstrategie (2021-2025) opnieuw worden beschreven inclusief een herijking van het beleid.
Klik hier om het jaarplan te lezen

De Verbinding, Zorg Amersfoort

Onze nieuwsbrief: De Verbinding

De Verbinding is een nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, vrijwilligers, medewerkers en andere belanghebbenden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De nieuwsbrief wordt samengesteld en in eigen beheer uitgegeven door een redactie die bestaat uit medewerkers van het Gasthuis.

Voor de meest actuele Verbinding klik hier: De Verbinding, zomer 2024

De zorg wordt geboden door kleine en vaste teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden met ervaring in de thuiszorg