Afscheid Bob Pluijter, bestuurder St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Op 26 augustus nam Bob Pluijter afscheid van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. In 2015 startte hij hier zijn bestuurlijke functie.

Tijdens de afscheidsreceptie deelt hij met medewerkers en bewoners: “ik heb de mogelijkheid gekregen om een steentje bij te dragen aan de lange geschiedenis van het
St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Dat heb ik met veel plezier gedaan. De kernwaarde ‘medemenselijkheid’  waarmee het Gasthuis is gestart in de 14e eeuw, die kon ik samen met velen van u een juiste actuele invulling geven. Naast alle professionele eisen en standaarden die er anno 2021 zijn, is medemenselijkheid het extra kompas waarmee het Gasthuis van vroeger tot vandaag, eeuwenlang, gevaren heeft. Het Gasthuis staat er goed voor; persoonsgerichte en kwalitatief goede zorg gaat hand in hand met goed werkgeverschap en met goede bedrijfsvoering. De mij gestelde doelen zijn bereikt.”

Voor Bob Pluijter is het een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan een opvolger. Het wervingsproces voor deze opvolger wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen zoals het bestuur, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Medio het tweede kwartaal 2022 verwachten wij een nieuwe bestuurder aan u voor te mogen stellen. Tot het zover is blijft Albert Vermaase aan als a.i. bestuurder voor het Gasthuis.

De Raad van Toezicht memoreerde bij de afscheidsreceptie Bob Pluijter ervaren te hebben als een bestuurder met hart voor bewoners en medewerkers én met oog voor de unieke historie van PBG. Zijn bijdrage aan het Gasthuis was afgelopen jaren groot. Namens alle bewoners, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers en andere betrokkenen van St. Pieters en Bloklands Gasthuis bedanken wij Bob Pluijter voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Publicatiedatum: 31 augustus 2021

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!