Bestuursverslag 2019 van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis incl financiële toelichting definitief