De vacature voor een bestuurssecretaris

Bericht van Liesbeth Hoogendijk, bestuurder

Vorige week is de vacature uitgegaan voor een bestuurssecretaris. Die vacature komt voor veel mensen als een verrassing. Dat had beter gemoeten, daarom hierbij een toelichting op het waarom van deze vacature.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis staat voor de grote opgave om goede zorg te blijven leveren, maar ook om zich verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan VPT in de wijk, waarbij ouderen en mensen met een somatische zorgvraag thuis blijven wonen en daar hun zorg en ondersteuning krijgen. Ook zullen we in de komende jaren als professionals meer moeten inzetten op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Ik bedoel daarmee dat zorgprofessionals familie en vrijwilligers meer gaan helpen om te zorgen en zelf alleen zorg geven als anderen dat niet kunnen.

Om dit te kunnen, moeten we als St. Pieters en Bloklands Gasthuis de processen in de organisatie beter op elkaar afstemmen en deze sterker maken. Iedereen werkt hard, maar niet alles is goed op elkaar afgestemd. Daarom de vacature voor een bestuurssecretaris. Deze ondersteunt Bestuur en MT, maar is ook de verbinder tussen alle ‘organen’ in de organisatie, zoals Raad van Toezicht en Ondernemingsraad. De bestuurssecretaris zal ook een belangrijke rol hebben bij het ontwikkelen van projecten. Tegenwoordig geldt dat organisaties als de onze op regionaal niveau moeten samenwerken op projectbasis. Een voorbeeld is de IVVU; een netwerk van zorgorganisaties in Utrecht. Hieruit komen grote projecten waar wij ook aan deel moeten nemen.

Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen, loop gerust binnen of stuur een e-mailbericht (l.hoogendijk@pietersenbloklands.nl)

Publicatiedatum: 6 april 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!