Jaarplan 2023

Het MT heeft voor 2023 een jaarplan gemaakt. Voor elke afdeling (bestuur, zorg, bedrijfsvoering en financiën, P&O en kwaliteit en veiligheid) is beschreven welke doelen we willen bereiken. In de komende weken gaat het MT aan de slag om per kwartaal uit te schrijven wat we doen om onze doelen te bereiken. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent dat wij samen afspreken welke acties we inzetten wanneer, door wie en met wie. 

Zorg in de wijk
In het jaarplan beschrijven we ook wat de ontwikkelingen zijn waar wij als PBG mee te maken krijgen. Het zal je niet verbazen, maar de druk op de zorg neemt toe in de komende 15 tot 20 jaar. Meer ouderen, die in hun eigen huis blijven wonen en te weinig mensen om professionele zorg te geven. We kunnen simpelweg niet doorgaan met de zorg zoals wij die nu bieden.
Voor PBG betekent dit: onderzoeken hoe wij zorg ook thuis kunnen bieden bij mensen in de wijk. Maar ook hoe wij op een andere manier kunnen samenwerken met mantelzorgers en familie, juist omdat zij al veel zorg en ondersteuning geven. Overigens gaat het niet alleen om ouderen, ook om mensen met een handicap of chronische ziekte die intensieve hulp nodig hebben.

Dit jaar komt er een nieuw kwaliteitskader voor de zorg voor ouderen dat gevolgen heeft voor hoe wij als organisatie zorg geven; minder strakke regels en meer uitgaan van het gewone leven van oudere mensen. Maar hoe doe je dat en blijf je als professional wel het gevoel houden dat jij en jouw werk ertoe doen?

Gebouw
Voor het bestuur ligt in 2023 een zwaartepunt op onze huisvesting. Op Wervershof zijn er een aantal problemen die niet zomaar opgelost kunnen worden, omdat zij te maken hebben met de manier waarop het gebouw is gebouwd. Daarom zijn we in gesprek met verhuurder Portaal om problemen aan te pakken. Ook hebben we de ambitie om te groeien. Daarvoor kijken we naar nieuwe locaties, maar ook naar VPT in de wijk,  dit is zorg voor mensen thuis.
Omdat de groei van de kleinschalige woonvormen min of meer stopt, moeten we ook zoeken naar andere vormen van wonen met zorg.

In de komende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan. Je zult het wellicht ook merken in jouw werk. In elke nieuwsbrief schenken we ook aandacht aan één van de activiteiten.

Publicatiedatum: 16 februari 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!