Activiteit verzorgingshuis amersfoort, verpleeghuis, bejaardetehuis

Nieuw beleid eten en drinken St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Op maandag 17 april heb jij misschien ook onze informatiemarkt bezocht over het nieuwe beleid ten aanzien van eten en drinken. Bewoners, verwanten én medewerkers hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. De informatiemarkt was een groot succes. Er was een goede opkomst en men kon kennismaken met de culinair coach die per juni start voor het Gasthuis. Er waren nieuwe gerechten te proeven, er was informatie over de nieuwe visie op eten & drinken en we gingen met elkaar in gesprek. Ook waren er een aantal prijzen te winnen. De winnaars zijn inmiddels geïnformeerd.

De nieuwe voedingsvisie past goed bij deze tijd en bij de kernwaarden van het Gasthuis. Een belangrijker pijler in de nieuwe visie is het hanteren van het menu van de dag. Dat menu geldt voor alle bewoners die van ons de maaltijd ontvangen. We voorkomen hiermee verspilling van eten, we verminderen de administratieve last en kunnen zo meer aandacht hebben voor de kwaliteit en presentatie van maaltijden. Vanaf 1 juni aanstaande start de culinair coach en gaan we gefaseerd over op het menu van de dag. De soep serveren we niet meer bij de warme maaltijd, maar omwille van de spreiding gedurende de dag, serveren we deze een aantal dagen per week tijdens de broodmaaltijd. Dit wordt ook gefaseerd ingevoerd.

Indien je de nieuwe visie nog eens wilt nalezen, haal dan een exemplaar op bij de receptie van de locatie.

Hoe nu verder?
De aankomende weken zullen in het teken staan van de voorbereiding op de implementatie van het nieuwe voedingsbeleid. Te denken valt hierbij aan een training van de medewerkers op het gebied van het doen van de bestellingen.

Per 1 juni start culinair coach Vincent de Vries. Hij is al bekend binnen PBG. Hij is beschikbaar voor alle vragen rondom eten en drinken vanuit Zorg Thuis en Kleinschalig Wonen, Cliëntenraad, zorg en familie.
Begin juni komt het ‘menu van de chef’ beschikbaar voor heel St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Op locatie Wervershof zal begin juni worden gestart met dit nieuwe menu. Vincent zal dit proces begeleiden.

Eind juni start het ‘menu van de chef’ op locatie Davidshof. Ook hier zal Vincent dit proces begeleiden. Vanaf half juli start de coaching van de teams ten aanzien van eten en drinken op Kleinschalig Wonen op beide locaties.  In augustus zullen we de eerste bevindingen gaan evalueren.

Publicatiedatum: 8 mei 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!