Nieuw beleid opbaren voor Kleinschalig Wonen

Na de coronaperiode was het nodig om ons beleid m.b.t. het opbaren opnieuw onder de loep te nemen. Daarom hebben we dit in afstemming met de cliëntenraad opnieuw onderzocht.

We hebben onszelf de volgende vragen gesteld:
1. Welke impact heeft opbaren van de overledene op de medebewoners van de woongroep?
2. Welke behoeften en wensen zijn er onder personeelsleden en mantelzorgers?
3. Hoe dragen wij zorg (vanuit maatschappelijk belang) om tijdige doorstroom te realiseren voor potentiële nieuwe bewoners van het Gasthuis?

In afstemming met de cliëntenraad is tot het volgende besluit gekomen.

Opbaren van de overledene bij Kleinschalig Wonen

  • Opbaren in kamer/ appartement kan tot maximaal 48 uur na overlijden.
  • Opbaren in de kamer/ appartement van de overleden bewoner wordt in overleg met de contactpersoon van de bewoner en de uitvaartverzorger georganiseerd.

Opbaren van de overledene Zorg Thuis
In de thuissituatie van de client Zorg Thuis is opbaren in het eigen appartement toegestaan.

Documentatie
In de intranetbibliotheek is het aangepaste beleid opgenomen.

https://pietersenbloklands.sharepoint.com/:f:/s/St.PietersenBloklands/ErNS04Ofkj5CtAjPzKNWbUIBcy-fy-sCOGvC7S1zFf3XDQ?e=OEyIMd

Publicatiedatum: 10 augustus 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!