Regenten en regentessen

Door de eeuwen heen heeft een grote groep van regenten en regentessen het Gasthuis bestuurd.

Benieuwd of uw voorouder regent of regentes is geweest van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis? U kunt het opzoeken in het onderstaand namenregister!

 Onze vrijwilliger Anneke van de Laar heeft voor het eerst in de geschiedenis van het Gasthuis alle namen van de regenten en regentessen ondergebracht in één register*. Het namenregister bevat: 1. achternaam 2. patroniem 3. voornaam 4. het jaartal waarin de regent/regentes ‘in de boeken staat’ 5. datum van aftreden 6. op welk regentenbord de naam staat opgetekend.

Klik hier om het online register te bekijken

Het namenregister dient ter ondersteuning van een historische en genealogische zoektocht. Het register maakt vooralsnog geen onderscheid tussen regenten en regentessen van het Pietersgasthuis en het Bloklandsgasthuis. Ook over het jaartal van benoeming en aftreden tasten we nog vaak in het duister en de verschillende spellingswijze van namen maakt het er ook niet eenvoudiger op. U kunt dit namenregister dus beschouwen als een groeidocument dat in de loop der tijd verder aangevuld en verfijnd zal worden. Wellicht met uw hulp? Heeft u aanvullingen dan kunt u deze mailen naar: ah.vande.laar@casema.nl. Vergeet niet daarbij de bronvermelding op te nemen.

Extra informatie

Meer lezen over de regenten en regentessen?
Publicatie: Achtergrondinformatie bij het Namenregister van Regenten en Regentessen 

Verder zoeken?
Archief Eemland, onder andere in het uitgebreide archief van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis; 0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-2010

*Met dank aan Ton Reichgelt, oud archiefmedewerker van Archief Eemland, Dirk Steenbeek, oud senior collectiebeheerder bij Archief Eemland en Ruud van Veenendaal, oud directeur van het Gasthuis. Allen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit namenregister.