Rooster per etage locatie Davidshof

Op 1 januari jl. is er op KSW Davidshof gestart met een (pilot) rooster per etage, dit betekent feitelijk één rooster voor bijvoorbeeld team Appelmarkt en Groenmarkt samen. Belangrijk om te weten is dat je eigen team ook echt je ‘basisteam’ blijft en je je voornamelijk zal blijven focussen en verdiepen in je eigen team/woongroep.

Wat zijn de voordelen:

 – Samenwerking tussen de verschillende teams wordt gestimuleerd.
–  bij het rooster maken kunnen we meer rekening houden met wensen van medewerkers, zoals bijvoorbeeld iemand die de voorkeur heeft om langere of juist kortere diensten te draaien.
-bij uitval van een collega heb je meer collega’s die eventueel beschikbaar zijn voor vervanging. Ook kun je elkaar ‘woongroepoverstijgend’ helpen.
– kennisuitwisseling (bijvoorbeeld over bepaalde ziektebeelden of gedrag) wordt makkelijker. Je kunt met elkaar meekijken en meedenken.
– Samenvoegen van werkprocessen zoals bijvoorbeeld het bestellen van incontinentiemateriaal of andere zaken.

 Het roosteren op etage draagt daarmee bij aan het vergroten van de kwaliteit en stabiliteit van de zorg én het vergroot het werkplezier door een beter aansluitend rooster en meer uitdaging op het gebied van kennisdeling en samenwerking met andere collega’s.

De afgelopen periode zijn de eerste werkoverleggen per etage geweest hier heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Het is mooi om te zien en te horen hoe iedereen actief meedacht. Naar aanleiding van deze werkoverleggen zijn er, op verzoek van de medewerkers, aanpassingen gedaan in het rooster.
De reacties zijn overwegend positief, al is het natuurlijk ook nog even wennen. Langzaam maar zeker weten medewerkers elkaar te vinden en wordt er over en weer gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Wat ook een positieve bijkomstigheid is, is dat collega’s bij de buren soms even ‘op adem’ kunnen komen. Ook wordt het op sommige afdelingen zelfs als een verrijking gezien om ook met andere bewoners te kunnen werken.

We moeten niet vergeten dat verandering tijd kost en we heel goed snappen dat je misschien ergens tegenaan loopt. Misschien voel je de behoefte om persoonlijk te praten met wat dit met je doet of wat dit voor jou betekent. Schroom niet om even binnen te lopen bij Jacqueline Klomp (teamleider Davidshof) of Jenne-Marie (manager Zorg). De deur staat voor je open.

Publicatiedatum: 16 februari 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!