Roostering van uren

In de cao zijn een aantal wijzigingen afgesproken als het gaat over hoe je je overeengekomen uren wilt roosteren, dit kan namelijk per kwartaal of per jaar. Als werkgever zijn we verplicht om dit vast te leggen in jouw persoonlijke personeelsdossier. Binnenkort ontvang je daarom een brief waarin je deze keuze aan ons kunt doorgeven. Jouw keuze wordt vervolgens vastgelegd in het dossier en doorgegeven aan de planner.

Waarom is dit zo belangrijk om met elkaar vast te leggen?
Op basis van de gewerkte uren kunnen we per jaar of per kwartaal (afhankelijk van jouw keuze) bespreken hoeveel plus,- of minuren je maakt.

Contract
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) stimuleert werkgevers om medewerkers een vast contract met vaste uren aan te bieden.  Met ingang van 2021 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor de werkgever betekent dit:

  • Vast contract = lage WW-premie, aantrekkelijk voor werkgever
  • Flexibel contract = hoge WW-premie, ongunstig voor werkgever (hoge kosten)

Als je meer dan 30% van je overeengekomen contracturen hebt gewerkt dan stelt de wet verplicht dat de werkgever je een wijziging op de huidige arbeidsovereenkomst aanbiedt op basis van het gemiddelde aantal uren per week wat je over een periode van 12 maanden hebt gewerkt.

Mogelijk is dit voor jou ook van toepassing.
Is dit het geval dan krijg je van ons een bericht en een voorstel voor de aanpassing van je contracturen. Het is aan jou om dit aanbod te accepteren of te weigeren. Weiger je het voorstel dan kun je met je leidinggevende een nieuwe overeenkomst aangaan voor een door jullie samen vastgesteld aantal uren per week, waarbij wij ervan uitgaan dat je niet meer dan 30% van je overeengekomen contracturen wilt werken.

Collega’s waarvoor een voorstel op de contracturen aan de orde is ontvangen hierover bericht. Een gesprek met je teamleider of P&O-functionaris volgt daarna. Wij nemen contact op voor het maken van een afspraak of je kunt je inschrijven op een lijst die hangt bij het kantoor van je teamleider.

Publicatiedatum: 6 april 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!