Uitgelicht uit het jaarplan 2023: VPT

In het jaarplan 2023 hebben we afgesproken dat PBG meer kennis moet ontwikkelen over VPT, oftewel Volledig Pakket Thuis. VPT is een relatief nieuwe vorm van zorg en wordt steeds vaker ingezet.

Bij VPT gaat het niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Zo kan bij een VPT horen dat er niet alleen een professional met zorgkennis bij de bewoner komt, maar ook een professional met kennis van welzijn, zoals bijvoorbeeld social work of activiteitenbegeleiding. Een ander groot verschil is dat bij een VPT of een MPT de bewoner niet 24 uur per dag op een zorgverlener kan rekenen. Dat is best wennen, zowel voor ons (zeker binnen de muren van WH en DH), maar ook voor de bewoners. Om met VPT of MPT toch mensen met bijvoorbeeld dementie goed te helpen, is het ook belangrijk dat familie, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken zijn bij de bewoner.

PBG heeft via het Zorgkantoor voor dit jaar budget ontvangen om samen met andere zorgorganisaties in regio Eemland VPT verder te ontwikkelen. Vanuit PBG doen dit Jenne Marie van Dijk (manager zorg) en Anne Marieke Lijnsveld (teamleider Zorgthuis DH en nachtzorg).

VPT zal in de komende jaren steeds vaker worden ingezet. Ook door ons. Wij doen dit ook omdat de overheid een stop heeft gezet op de groei van het aantal intramurale bedden (bij ons KSW). Om toch ouderen met dementie te kunnen helpen, is VPT bedacht. In de komende jaren zal PBG het VPT actief uitbreiden en zoeken we uit of dit geclusterd kan (op 1 locatie) of ook gespikkeld (in de wijk bij mensen thuis) en wat dat vraagt van ons.

Publicatiedatum: 20 juni 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!