Begeleid wonen en dementiezorg 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft 11 kleinschalige woongroepen; 7 woongroepen op locatie Davidshof en 4 groepen op locatie Wervershof. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen met dementie.  Door de dementie raakt u meer en meer de grip op uzelf en het leven kwijt. Daarom bieden wij een beschermende woonomgeving waar u uw leven kunt voortzetten.

Een woongroep bestaat uit 6 tot 9 bewoners. U deelt een gemeenschappelijke huiskamer met keuken, met de andere bewoners.
U beschikt over een eigen zit/slaapkamer met badkamer en toilet. Het is belangrijk dat u uw eigen meubilair en andere persoonlijke spullen meeneemt zodat uw woonruimte vertrouwd aanvoelt. Het Gasthuis zorgt dat er een hoog/laag bed, een hang-legkast, harde vloerbedekking en overgordijnen aanwezig zijn.

De woongroep is overal makkelijk toegankelijk en heeft herkenningspunten die u houvast bieden bij het vinden van de ruimtes.

Onze kleinschalig woonvorm is bedoeld voor mensen met dementie die door het CIZ geïndiceerd zijn met een zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7. Wij bieden u een goede plek om te wonen. Een plek waar u uzelf mag zijn.

Meer informatie
Wilt u in aanmerking te komen voor wonen in één van onze woongroepen of wilt u meer Informatie? Neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of 033-4345600.

Welke indicatie heeft u nodig voor Kleinschalig Wonen?

Indicatie verpleeghuiszorg

Om in aanmerking te komen voor onze kleinschalige woonvorm heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een zorgzwaartepakket 5 of 7. U dient zelf de indicatie bij het CIZ aan te vragen. Onze zorgbemiddelaar kan u of uw familie helpen bij deze aanvraag. U kunt haar bereiken via de email zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of telefonisch 033 4345600. Het CIZ heeft een uitgebreide folder waarin staat hoe zo’n indicatie verloopt. U kunt de folder aanvragen bij het CIZ, website: www.ciz.nl of postadres: Postbus 232, 3970 AE Driebergen.

Bekostiging en eigen bijdrage

De Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigt zorg en verblijf aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben. Hierbij wordt een eigen bedrage van u verwacht. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Cliëntondersteuning

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een onafhankelijk  cliëntondersteuner (OCO). De ondersteuner kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Voor cliëntondersteuning in de Wlz kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE Clientondersteuning Plus of Adviespunt Zorgbelang.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zorgbemiddelaar van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of 033-4345600. Samen kijken we wat het beste is voor u en uw naasten.

Algemene voorwaarden zorg

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaan­bieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. De algemene module vindt u hier, De module MPT en VPT vindt u hier.  De module zorg met verblijf vindt u hier.

Algemene brochure

Wilt u meer informatie over vergoedingen, indicaties en de diensten die wij leveren? Download hier onze algemene brochure
Brochure St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Locaties

Locatie Davidshof

Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort
T. 033 – 421 65 00

Verzorgingshuis Amersfoort, Vathorst, Verpleeghuis

Locatie Wervershof

Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort
T. 033 – 434 56 00

De zorg wordt geboden door kleine en professionele teams die bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen met ervaring in de thuiszorg