Vrijwilligers:
zo fijn dat ze er zijn!

Het St Pieters en Bloklands Gasthuis is heel blij met de vrijwilligers die ons ondersteunen. Zij maken samen met de medewerkers en de familie de wereld van onze bewoners een beetje mooier en gezelliger. Heb je plezier in wandelen, fietsen met de duofiets, zingen, lezen, creatief zijn of wil je helpen bij de tovertafel, dit kan in groepsverband of individueel. Dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen.

Waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk?
Vrijwilligers binnen het Gasthuis spelen een belangrijke rol in het welzijn van onze bewoners. Met onze medewerkers en de families zorgen de vrijwilligers ervoor dat bewoners extra aandacht krijgen. Veel bewoners kunnen er niet zelfstandig op uit. Met jouw hulp wordt dat wel mogelijk! Even samen naar het winkelcentrum; dat is voor hen een activiteit om naar uit te kijken. Maar ook een wandeling maken in de wijk of een spel spelen in de huiskamer. Door het geven van persoonlijke aandacht en het ondersteunen van activiteiten levert de vrijwilliger een belangrijk bijdrage aan de gezelligheid in het Gasthuis.

Jij investeert in ons en wij investeren in jou!
De coördinator vrijwilligerswerk kijkt waar we je kennis en vaardigheden het beste in kunnen zetten, want wij vinden het belangrijk dat je voldoening haalt uit het vrijwilligerswerk dat je doet!
Mocht je besluiten om na een proefperiode je vrijwilligerswerk bij ons voort te zetten, dan maken we een vrijwilligersovereenkomst op. Voor elke vrijwilliger wordt een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, aangevraagd. Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond, waardoor je ook de andere vrijwilligers zal ontmoeten. Omdat wij het belangrijk vinden dat je goed op de hoogte bent van de doelgroep, bieden wij ook scholing aan.

Maatschappelijke stage (MAS)
Moet jij voor school een maatschappelijke stage open? Dat kan bij St Pieters en Bloklands Gasthuis in ons restaurant op beide locaties van maandag t/m zondag van 16:30 – 19.00 uur. Aanmelden kan door contact op te nemen met de coördinator vrijwilligerswerk (zie contactgegevens onderstaand).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk, Ellen Wielinga:
Telefoon 033 434 56 00
E-mail:  e.wielinga@pietersenbloklands.nl

Ellen Wielinga
Coördinator vrijwilligerswerk

Meer informatie

Wil je meer weten over onze organisatie of over een bepaalde functie of vacature?

Neem dan contact met ons op via personeelszaken@pietersenbloklands.nl

Als vrijwilliger draag je een steentje bij aan het welzijn van de bewoners van het Gasthuis